سید احمد میرعلایی؛ مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در مورد تحریم های سینمایی و خرید موادی مثل نگاتیو و پوزتیو برای فیلم ها در گفت و گو با خبرنگار سینماپرس گفت: با توجه به مسائل موجود در سینما آقای شمقدری شاید فرصت نکردند تا به مسائل و مشکلاتی که بنیاد برای خرید از کشورهای خارجی داشت اشاره کنند. ما برای خریدهای خارجی با مشکل جدی مواجه بدیم و با توجه به مسائل ارزی و جوی که در عرصه سینما طی کردیم یکی از مشکلات ما این بود که نمی‌توانستیم ارز را به خارج منتقل کنیم تا مواد مصرفی کشور را تأمین کنیم.

 

وی افزود: نیاز بود که ما هرچه زودتر این کار را انجام دهیم تا فیلم ها به جشنواره فجر ۹۲ برسند. با رایزنی هایی که انجام دادیم بالاخره توانستیم بر این مشکل فائق آییم و مصرفی سینمای کشور را برای جشنواره فجر ۹۲ خریداری کردیم  و آماده شده است. در حقیقت حتی رقم آن نیز پرداخت شدخ و برای همکاران دیگر نگذاشتیم. این مواد مصرفی در حال انتقال به ایران است.

 

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اضافه کرد: چهار یا پنج سال قبل با سوبسیت ۴۰ تا ۵۰ درصد مواد به دست مصرف کننده می رسید ولی ما با یک هشتم قیمت به دست آنها رساندیم  و نه تنها به تولیدکنندگان و سینماگران بلکه به کسانی که در سینما خدمات انجام می دهند حتی کسی که سینما را جارو می کند هم از این خدمات استفاده کردند.