برنامه سالنهای نمنایشی تهران مرداد ماه

پسران آفتاب

 

کارگردان: سیامک صفری

سالن اجرا: تالار اصلی

ساعت: ۲۱:۰۰

بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

مثل آب برای شکلات

 

کارگردان: ابراهیم پشت کوهی

سالن اجرا: تالار چهارسو

ساعت: ۲۱:۰۰

بها: ۱۲,۰۰۰ تومان

 

توهرگز نخواهی گشت

 

کارگردان: سامان خلیلیان

سالن اجرا: تالار سایه

ساعت: ۱۹:۰۰

بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

 

پوتین های عمو بابا

 

کارگردان: شهرام کرمی

سالن اجرا: تالار قشقایی

ساعت: ۰۰:۰۰

بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید