خسرو معصومی درباره وضعیت فیلم توقیفی خود گفت: همچنان بلاتکلیفم


خسرو معصومی درباره وضعیت فیلم توقیفی خود گفت: همچنان بلاتکلیفم؛ اگر رک و راست بگویند که فیلمت را نصف کن تا مجوز دهیم من قبول می‌کنم.
خسرو معصومی که مراحل فنی فیلم «تابو» را در دست انجام دارد درباره وضعیت فیلم توقیفی «خرس» به «نسیم»، گفت: بیان کرد: همچنان در بلاتکلیفی به سر میبریم و به ما پروانه نمایش نمی‌دهند. چندین و چند بار اصلاحات لازم را بر روی فیلم انجام دادیم اما باز هم با فیلم مشکل دارند.
وی ادامه داد: تکلیف را هم مشخص نمی‌کنند. مثلا اگر رک و راست بگویند که فیلمت را نصف کن تا بهت مجوز دهیم من قبول میکنم اما مشکل اینجاست که صریح تکلیف را مشخص نمی کنند.
معصومی در پاسخ به این پرسش که دلیل چنین روندی چیست گفت: میگویند منتظر بمانید وزیر از زیر تیغ درآید تا تکلیف مشخص شود! یعنی منتظرند که اوضاع آرام شود اما اینکه چقدر طول بکشد تا آرامش، معلوم نیست

بانی فیلم

/ 0 نظر / 26 بازدید