۲۶ صنف سینمایی مدارک را ناقص تحویل دادند

بهزاد ابتهاج؛ مشاور حقوقی سازمان سینمایی در گفت و گو با خبرنگار سینماپرس در مورد نقص پرونده خانه سینما گفت: بحث ثبت و صدور مجوزها مربوط به هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی است و آنها مدارکی را به نمایندگان این ۲۶ صنف اعلام کرده بودند که بخش عمده ای از آن ناقص بود و ما لیست این نواقص را همراه با پرونده به نمایندگان آنها عودت دادیم.

 

وی افزود: نمایندگان این ۲۶ صنف ساعت ۱۳:۳۰ به ارشاد آمدند و پس از صحبت های انجام شده وقت اداری تمام شد و علت این موضوع تعلل خود آنها بود نمی دانم علت چیست که این تعلل را به گردن فرد دیگری می اندازند. اگر زودتر به ارشاد مراجعه کرده بودند کارها سریعتر پیش می رفت.

 

ابتهاج تصریح کرد: دوستان درست متوجه نشده اند منظور از رسید کردن و پذیرفتن که از سمت من گفته شد این نیست که مدارک نقص نداشت بلکه به این معناست که بقیه آن را بیاورند و لیست نقص هایی که به آنها ارائه شده را تکمیل کنند اما در نهایت باید برای ثبت مدارک تکمیل شده ارائه شود پس تفاوتی نمی کرد بخشی از مدارک اینجا باشد یا نزد خودشان.

 

یادآور می شود نمایندگان ۲۶ صنف خانه سینما امروز در ارشاد جلسه ای داشتند تا به ثبت قانونی رسند که اسناد آنها به دلیل نقص در مدارک ارائه شده پذیرفته نشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید