آلبوم شهاب حسینی زمستان می آید

محمدهادی کریمی کارگردان که در آثارش همیشه نیم نگاهی هم به جهان فلسفه و عرفان دارد و این بار جوانان جامعه را محوریت قرار داده به سوره سینما گفت: این روزها مشکلات جوانان فقط برخی مسایل اجتماعی نیست، اصلاً نوع معضلات و آسیب های اجتماعی هم عوض شده. اگر زمانی مشکل ازدواج جوانان مطرح بود و اینکه علیرغم اشتیاق به ازدواج بخاطر مشکلات مالی و عدم اشتغال نمی توانند تشکیل خانواده بدهند ، امروزه با بحران طلاق های دوستانه و توافقی مواجه ایم.
وی افزود: این یعنی نوع بحران ها فقط تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی و... نیست، مسایل روانشناختی درسطح کلان حرف اول را میزند. روح نا آرام و عطش ناکی به دنبال سرچشمه هایی برای سیراب شدن است که اگر این کام، تر نگردد، عوارض هولناکی دارد، سر گشتگی شهروندان این هزاره در عصر کثرت اطلاعات معضل متاسفانه نادیده  انگاشته شدهای است که آن را پشت معضلات ساده و عینی چون مشکلات اجتماعی و اقتصادی پنهان می کنند، در رهایی در واقع سعی میکنم در حد توان ذهنی ام به واکاوی این موضوع بپردازم.
کریمی درباره تامین هزینه های فیلم و همکاری مجدد با شهاب حسینی گفت: به جز بخش خصوصی، جای دیگری برای فیلمسازی من وجود ندارد، ضمن آنکه خودم هم احساس آرامش بیشتری می کنم، پذیرفته ام که قرار نیست از امثال من حمایت شود حتی وقتی تمام نوشته هایم هم افق با ارزشهای پذیرفته شده و مسلم انسانی و هم راستا با ازرشهای ملی و دینی خودمان باشد. همیشه به حضور دوستان خوبم افتخار کرده و از کمکهای آنها بهره مند بودهام. امیدوارم این کار چنان باشد که بتوانم دوستان گرانقدرم رو دوباره به همکاری دعوت کنم. این نویسنده و شاعر در رابطه با سایر فعالیتهای خود گفت: کتاب شعرم پس از وقفه ای سه ساله و نیمه مجوز چاپ پیدا کرد و توسط نشر نگاه منتشر شد که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه و در عرض یک ماه به چاپ دوم رسیده و احتمالاً تا ماه آینده که چهارمین ماه پس از نشر اولین چاپ است به چاپ سوم میرسد. آلبوم خوانش تعدادی از این شعر ها که توسط دوستان عزیز آقای شهاب حسینی و سرکار خانم قاضیانی انجام گرفته، اسفندماه در آستانه سال نو عرضه میشود. وی ادامه داد: ترجمه کتاب «فریب لوحه های بحرالمیت» را که سالهای پیش برای تحقیق برای نگارش فیلمنامه ای ترجمه کرده بودم، به دست نشر خواهم سپرد. به نظرم همانطور که در خارج از ایران کتاب جنجالی و پر مخاطبی بوده ، در اینجا هم همینطور شود.
 بانی فیلم

 

/ 0 نظر / 34 بازدید